Bibliográfia

CSILLAG István: Hol a hiba? Két új budapesti szobor kálváriája.
[Simon Ferenc és Bencsik István szobrai] = Magyar Nemzet, 1960. szept. 18. 4. D.
FEHÉR Zsuzsa: A Műcsarnok szabadtéri szoborkiállítása = Művészet, 3. 1962. 7. sz. 14–17. [kép: Szamaras fiú c. szoborról] Bencsik István: Fiú szarvassal [kép]= Élet és Irodalom, 8–48. 1964. nov. 28. 1.
LEHŐCZ Mária: Komló képzőművészetéről. = Művészet, 4. 1963. 1. sz. 31–33. Megjegyzés egy szoborról.
Bencsik István: Anya gyermekével, Kecskemét. = Petőfi Népe, 1964. nov. 5.
CSANÁDY János: Bencsik István. = Új Írás, 1965. 2. sz. 234–235.
BOLGÁR Kálmán: Studió '64. Fiatal képzőművészek kiállítása az Ernst Múzeumban. = Művészet, 4. 1965. 3. sz. 38–40. SZÉKI Erzsébet: Szentendrei album 20 év távlatából. = Művészet, 7. 1966. 1. sz. 19–20.
KOVÁCS Gyula: I. Kaposvári Tavaszi Tárlat. = Művészet, 8. 1967. 7. sz. 40–41.
STUDIÓ 1958–1968. Fiatal Képzőművészek Stúdiójának jubileumi kiállítása. Bp. Műcsarnok, 1968. dec. Katalógus. Bev.: Bereczky Lóránd Bp. 1968. 61 p.
NÉMETH Lajos: Modern magyar művészet. Bp., 1968. 149.
BOLGÁR Kálmán: Tíz éves a Fiatal Képzőművészek Stúdiója. = Művészet, 10. 1969. 1. sz. 14–18. [kép: Marx–Engels emlékmű terve]
RÓZSA Gyula: Fiatalok tárlata? Stúdió '58 – '68. = Népszabadság, 1969. jan. In.: Kritikák és képek. Válogatás a magyar képzőművészet dokumentumaiból 1945–1975. Bp. 1976. (Művészet és elmélet) 324., 374.
KOVÁCS Gyula: Bencsik István szobrai. = Művészet, 10. 1969. 7. sz. 30–32.
Bencsik István, Keserü Ilona, Major János kiállítása. Bp. : Fényes Adolf terem, 1969. szept.–okt. Katalógus.
PERNECZKY Géza: Magyar pop művészet? [Lakner, Keserü, Bencsik, Major kiállításokról] = Élet és Irodalom, 40. sz. 1969. okt. 4. 9.
Bencsik István szobrászművész kiállítása [Bp.: Fényes A. Terem].= Képes Újság, 1969. okt. 18.
VIDOS Zoltán: A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának jubileumi kiállítása. Vázlatos és töredékes emlékjegyezgetés. = Művészet, 10. 1969. 10. sz. 19–21.
BEKE László: Van-e mai magyar szobrászat? = Kritika, 9. 1971. 11–12. sz. 46.
SZÉKELY András: Kiállítási krónika 1969–1970. [Bencsik–Keserü–Major kiáll. Bp. Fényes A. Terem]. = Képzőművészeti Almanach 3. Bp. Corvina Kvk. 1972. 60.
VADAS József: Villány 1973.= Művészet, 14. 1973. 9. sz. 40–41.
IV. ORSZÁGOS KISPLASZTIKAI BIENNÁLÉ. Pécs, Pécsi Galéria, 1974. Katalógus. 18 p. (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai 20.)
SZÉMANN Béla: A nyári szimpóziumokról – még idejében. [Reform tervek, Bencsik I. nyilatkozata] = Művészet, 16. 1975. 1. sz. 5–6.
LACZKÓ András: Beszélgetések a nagyatádi művésztelep alapítóival. = Életünk, 1976. 1. sz. 81–84.
S. NAGY Katalin: A nagyatádi Faszobrász Művésztelep és Szimpozion. = Magyar Építőművészet, 1976. 3. sz. 44.
P. SZÜCS Júlia: Villány és Nagyatád. = Népszabadság, 1976. okt. 15., 7.
V. ORSZÁGOS KISPLASZTIKAI BIENNÁLÉ, Pécs, Pécsi Galéria, 1976. Katalógus. Bev. : Romváry Ferenc. 60 p. (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai 30.)
CSENKEY Éva: A siklósi szobrász alkotótelep és szimpozion tíz éve. = Baranyai Művelődés, 1977. 2. sz. 80–81, 84., 86. BERECZKY Lóránd: Megkésett jegyzetek [V. Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécs, 1976.] = Művészet, 18.
1977. 2. sz. 3–6.

Szobrok